BEFORE & AFTER: REAL ESTATE

Jag älskar att redigera mina bilder och kan sitta och pilla med dem i timmar. Jag strävar alltid efter att göra bilden så bra som möjligt i kameran, men ibland behöver man Photoshop eller Lightroom för att få fram en viss känsla i bilden.

Till vänster ser ni före-bilden, den som är direkt ur kameran och den färdiga bilden ser ni till höger. Denna bild har jag redigerat i Lightroom. Tidigare målade min in fönster med två bilder så att man såg det som fanns ute, men nu på senare tid har det blivit en trend inom bostadsfotografering att fönstret är ljust och att bilderna är åt det gråa hållet. Därför har jag låtit fönstret var som den är och skaffat en gråa ton i bilden. Detta har jag gjort med bilden:

 • Rätat upp bilden (för att få en rak bild).
 • Beskärt bilden.
 • Vitbalansen.
 • Ökat skuggor och klarhet (för att få till den gråa tonen).
 • Minskat den gula färgen.
 • Ökat det gröna på växterna.

//

I love to edit my photos and can sit by the compute for hours. I always strive to make the photos as good as possible in the camera, but sometimes you need Photoshop or Lightroom to get a certain feeling in the image.

To the left you see the raw image, the one directly from the camera and to the right it’s the edited image. I’ve edited this photo in Lightroom. Earlier you had to be sure that you could see what’s outside the window. But now it has become a trend in real estate photography that the window can be bright and the images should have a gray tone. Therefore I haven’t edit the window and I also added a gray tone in the picture. This is how i edited the picture:

 • Fix the image (to get a straight picture).
 • Cropped image.
 • White balance.
 • Highlight shadows and add clarity (to get to the gray tone).
 • Reduced yellow saturation 
 • Increased green saturation on the plants.
Before
Before
After
After

Author

Perez

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.